Job 19:5

DSV(i) 5 Indien gijlieden waarlijk u verheft tegen mij, en mijn smaad tegen mij drijft;