Genesis 15:6

DSV(i) 6 En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.