Genesis 15:6

PBG(i) 6 Uwierzył tedy Panu, i poczytano mu to ku sprawiedliwości.