Exodus 28:2

DSV(i) 2 En gij zult voor uw broeder Aäron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad.