Exodus 28:2

BKR(i) 2 A uděláš roucha svatá Aronovi bratru svému k slávě a k ozdobě.