Deuteronomy 6:9

DSV(i) 9 En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.