Deuteronomy 6:9

Geneva(i) 9 Also thou shalt write them vpon ye postes of thine house, and vpon thy gates.