1 Thessalonians 5:1

DSV(i) 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.