1 Thessalonians 5:1

Romanian(i) 1 Cît despre vremi şi soroace, n'aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.