Proverbs 11:31

Croatian(i) 31 Ako se pravedniku plaća na zemlji, još će se više opakomu i grešniku.