Proverbs 11:31

BKR(i) 31 Aj, spravedlivému na zemi odplacováno bývá, čím více bezbožnému a hříšníku?