Mark 3:13

Croatian(i) 13 Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu.