Mark 3:13

Bulgarian(i) 13 След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които Той искаше, и те отидоха при Него.