Job 31:31

Croatian(i) 31 Ne govorahu li ljudi mog šatora: 'TÓa koga nije on mesom nasitio'?