Job 31:30

Croatian(i) 30 ja koji ne dadoh griješiti jeziku, proklinjući ga i želeći da umre?