Acts 24:9

Croatian(i) 9 Podržaše ga i Židovi tvrdeći da je tako.