Acts 24:9

Basque(i) 9 Eta consenti ceçaten Iuduec-ere, erraiten çutela, gauça hauc hala liradela.