Acts 24:9

PBG(i) 9 Na co się zgodzili i Żydowie, mówiąc: Że się tak rzecz ma.