Acts 24:17

Croatian(i) 17 "Nakon više godina dođoh da donesem milostinju za svoj narod i prinose;