Acts 24:17

PBG(i) 17 A po wielu latach przyszedłem, abym przyniósł jałmużny narodowi memu i ofiary.