1 Corinthians 1:15

Croatian(i) 15 da ne bi tko rekao da ste u moje ime kršteni.