1 Corinthians 1:15

Bulgarian(i) 15 за да не каже никой, че сте били кръстени в моето име.