Zephaniah 3:9

Bulgarian(i) 9 Защото тогава ще променя устните на народите на чисти устни, за да призовават всички Името на ГОСПОДА и да Му служат единодушно.