Zephaniah 3:9

Croatian(i) 9 Dat ću narodima čiste usne, da svi mogu zazivati ime Jahvino i služiti mu jednodušno.