Revelation 7:4

Bulgarian(i) 4 И чух броя на подпечатаните – сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилевите синове: