Revelation 14:12

Bulgarian(i) 12 Тук е нужно търпението на светиите; на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Иисус.