Revelation 14:12

Danish(i) 12 Der er de helliges taalmodighed; her ere de, som bevare Guds Befalinger og Jesu Tro.