Psalms 105:6

Bulgarian(i) 6 ти, потомство на слугата Му Авраам, вие, синове на Яков, Негови избрани!