Psalms 104:4

Bulgarian(i) 4 който прави ангелите Си ветрове и служителите Си — пламтящ огън.