Proverbs 1:7

Bulgarian(i) 7 Страхът от ГОСПОДА е началото на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление.