Romans 1:28

Bulgarian(i) 28 И понеже те отказаха да познават Бога, Бог ги предаде на развратен ум – да вършат това, което не е прилично,