Proverbs 1:21

Bulgarian(i) 21 провиква се на най-шумните места, при входовете на портите, в града говори думите си: