Proverbs 1:21

BKR(i) 21 V největším hluku volá, u vrat brány, v městě, a výmluvnosti své vypravuje, řka: