Numbers 9:9

Bulgarian(i) 9 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза: