Numbers 3:20

Bulgarian(i) 20 И синовете на Мерарий по родовете им: Маалий и Мусий. Това са родовете на Леви според бащините им домове.