Numbers 15:22

Bulgarian(i) 22 И ако неволно съгрешите и не изпълните всички тези заповеди, които ГОСПОД каза на Мойсей —