Numbers 14:27

Bulgarian(i) 27 Докога ще търпя това зло общество, което роптае против Мен? Чух роптанията на израилевите синове, с които роптаят против Мен.