Nehemiah 7:33

Bulgarian(i) 33 мъжете от другия Нево: петдесет и двама души;