Nehemiah 7:33

PBG(i) 33 Mężów z Nebo drugiego pięćdziesiąt i dwa.