Nehemiah 10:9

Bulgarian(i) 9 И левитите: Иисус, синът на Азания, Венуй от синовете на Инадад, Кадмиил;