Matthew 5:37

Bulgarian(i) 37 Но говорът ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.