Leviticus 27:6

Bulgarian(i) 6 Ако е от един месец до пет години, оценката ти да бъде за мъжко дете пет сикъла сребро, а за женско дете оценката ти да бъде три сикъла сребро.