Leviticus 26:18

Bulgarian(i) 18 И ако при всичко това не Ме послушате, ще ви накажа седем пъти повече за греховете ви.