Leviticus 1:16

Bulgarian(i) 16 Да изтръгне гушата му с нечистотиите й и да ги хвърли до олтара, на изток, на мястото на пепелта.