Joshua 15:4

Bulgarian(i) 4 и продължаваше до Асман и отиваше до египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южната граница.