Job 23:3

Bulgarian(i) 3 О, да бих знаел къде да Го намеря! Да бих могъл да ида до престола Му!