Galatians 1:11-17

Bulgarian(i) 11 Но аз ви известявам, братя, че евангелието, което ви благовестих, не е човешко; 12 понеже аз нито съм го приел от човек, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Иисус Христос. 13 Защото сте чули за моето някогашно поведение, когато бях в юдейската религия – как прекомерно гонех Божията църква и я разорявах; 14 и напредвах в юдейската религия повече от мнозина свои връстници между съотечествениците си, като бях много по-ревностен към преданията на предците си. 15 А когато Бог, който още от утробата на майка ми ме беше отделил и призовал чрез Своята благодат, 16 благоволи да открие в мен Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, аз не се допитах до плът и кръв, 17 нито се изкачих в Ерусалим при тези, които бяха апостоли преди мен, а веднага заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск.