Exodus 30:16

Bulgarian(i) 16 И да вземеш парите за умилостивението от израилевите синове и да ги дадеш за службата на шатъра за срещане; и това ще бъде за спомен на израилевите синове пред ГОСПОДА, за да бъде умилостивение за душата ви.