Exodus 12:28

Bulgarian(i) 28 И израилевите синове отидоха и направиха, както ГОСПОД заповяда на Мойсей и Аарон; така направиха.