1 Thessalonians 5:18

Bulgarian(i) 18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.